DESPEC DE -- Page Hierarchy Wrapper Over Despec Visie & Missie


Onze visie en missie


Trouw aan onze visie en missie ondernemen wij verantwoord en zoeken wij steeds naar de best mogelijke oplossing voor onze klanten.


Onze visie
Onze visie vat samen waarin wij geloven en wat we wensen te bereiken. Het is ons gemeenschappelijk doel en tevens de leidraad voor ons handelen.
Onze onderneming is gebaseerd op wederzijds respect, verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, werknemers maar tegenover de maatschappij.

Wij crëeren een added value door de kwaliteit van onze goederen, onze dienstverlening en geloven in groei door nauwe samenwerking.

Wij willen de eerste keuze zijn voor onze resellers en kiezen resoluut voor een duurzame samenwerking op lange termijn. Wij wensen de meest service minded/klantgerichte groothandel zijn en DEdicated SPECialist in de markt van printersupplies.


Onze missie

Dat is wat van Despec een DEaler SPECialist maakt sinds 1989 en heeft ervoor gezorgd dat we een van de toonaangevende groothandels zijn in de Electronic Office Supplies en hoe we onze positie wensen te behouden in de snel veranderende markt waarin we ons begeven.

Wij behandelen onze klanten net zoals wij onze werknemers behandelen en zien hen als een individu, niet als een nummer en respecteren ieder individu.

Wij proberen steeds onze processen te optimaliseren, onze efficientie te verhogen en onze kosten te reduceren. Onze inzet en toegevoegde waarde voor onze reseller en fabrikant rechtvaardigt ons bestaan.

Despec Benelux & France voegt bijkomende waarde toe aan hun goederen.

Onze creativiteit, initiatief, innovatie en ondersteuning zijn bepalend voor ons succes en wij willen graag met onze leveranciers en klanten samen groeien en hun goederen verkopen.
Elke dag opnieuw streven wij een klantgerichte groothandel en full service distributeur te zijn, de noodzakelijke link tussen een fabrikant en een reseller.

Despec Benelux & France biedt toegevoegde waarde door zijn ruim aanbod aan printer supplies, additionele producten & accessoires, door klantspecifieke marketing ondersteuning, maar vooral door onze volledige bedrijfskolom en business te baseren op langetermijnvisie, transparantie en vertrouwen.
Producten filteren